motivatie

Piramida Motivațională

Prin intermediul acestui program proiectăm și implementăm în cadrul firmei un sistem integrat de motivare a angajaților care să permită utilizarea cât mai eficientă a tuturor tipurilor de pârghii motivaționale și obținerea unui nivel ridicat al satisfacției angajaților în raport cu viața lor profesională. Prin implementarea acestui program se asigură o implicare crescută a anagajaților în realizarea activităților și o reducere semnificativă a fluctuației personalului din motive care țin de firmă.


Sistemul de Motivare odată implementat va acoperi:

 • Stabilirea profilelor motivaționale ale angajaților;
 • Identificarea periodică a așteptărilor angajaților cu privire la viața profesională;
 • Evaluarea periodică a nivelului a satisfacției în muncă a angajaților;
 • Ierarhizarea tipurilor de motivație funcție de așteptări și de efecte;
 • Elaborarea planurilor de motivare la diferite niveluri (individual, departamental, organizațional) și pe diferite tipuri de motivație;
 • Elaborarea planurilor de motivare orientate către creșterea stabilității angajațílor în firmă;
 • Evaluarea periodică a modului în care managerii folosesc pârghiile motivaționale aferente postului pe care îl dețin;
 • Formarea continuă a managerilor cu privire la modalitățile de cunoaștere a motivației subordonaților și la modurile eficiente de utilizare a pârghiilor motivaționale.

Funcție de preferințele firmei client și de specialiștii pe care îi deține, Sistemul de Motivare va fi astfel proiectat încât să fie operațional în diferite forme:

 • independent față de noi;
 • cu supervizare și suport din partea noastră;
 • ca serviciu externalizat asigurat de noi.

Programul Piramida Motivațională vă ajută să construiți în cadrul firmei cea mai bună relație Motivație – Satisfacție – Performanță și să vă asigurați o valoare ridicată a indicelui de stabilitate a angajaților în firmă.

Solicită acum o ofertă