talent

Managementul Talentelor

Prin intermediul acestui program proiectăm și implementăm în cadrul firmei un sistem integrat de management al angajaților cu potențial profesional ridicat care să asigure o dezvoltare a acestora pe termen lung, alături de firmă, în acord atât cu așteptările firmei cât și cu aspirațiile lor profesionale.


Sistemul de Management al Talentelor odată implementat va acoperi:

 • Dezvoltarea culturii organizaționale și a politicii privind dimensiunea umană a firmei pe direcția identificării, aprecierii, stimulării, valorificării și păstrării angaților talentați;
 • Evaluarea potențialului de dezvoltare profesională al candidaților, în faza de selecție, în scopul atragerii de persoane talentate, cu pronostic de stabilitate ridicată în cadrul firmei;
 • Identificarea talentelor și atuurilor profesionale ale angajaților;
 • Evaluarea periodică a potențialului de dezvoltare profesională al angajaților performanți și a celor aflați în poziții cheie;
 • Evaluarea periodică a nivelului de satisfacție raportat la conținutul muncii;
 • Evaluarea periodică a nivelului de succes psihologic al angajaților;
 • Redefinirea periodică a posturilor în acord cu potențialul și așteptările ocupanților;
 • Proiectarea și aplicarea unui set de măsuri care să asigure un nivel ridicat al satisfacției în muncă și al celui de succes psihologic resimțite de angajați;
 • Elaborarea și aplicarea unor planuri de carieră centrate pe aspirațiile și potențialul angajaților;
 • Elaborarea planurilor de succesiune pentru posturile de conducere;
 • Analiza fluctuației în rândul angajaților talentați;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de reducere a fluctuației personalului cu potențial ridicat de dezvoltare profesională;
 • Formarea continuă a managerilor cu privire la gestionarea eficientă și pe termen lung a talentelor angajaților.

Funcție de preferințele firmei client și de specialiștii pe care îi deține, Sistemul de Management al Talentelor va fi astfel proiectat încât să fie operațional în diferite forme:

 • independent față de noi;
 • cu supervizare și suport din partea noastră;
 • ca serviciu externalizat asigurat de noi.

Programul Managementul Talentelor mută accentul de pe trecut și prezent pe viitor; de pe rezultatele obținute pe cele care se pot obține; de pe ceea ce sunt angajații acum pe ceea ce pot deveni; astfel încât să rămână o perioadă cât mai lungă în cadrul firmei, într-un context organizațional care să-i ajute să-și manifeste cu adevărat talentele pe care le dețin.

Solicită acum o ofertă