echipa

Echipa perfectă

Programul ECHIPA PERFECTĂ este recomandat pentru construcția și/sau optimizarea echipelor în departamentele cu un grad mare de interdependență între posturi, pentru formarea și eficientizarea echipelor de proiect și pentru optimizarea echipelor de management.


Funcție de tipul de grup la care este aplicat (departament/echipă de proiect/echipă de management; nou format sau cu istoric) ECHIPA PERFECTĂ poate include următoarele acțiuni:

 • Analiza preliminară a grupului din punct de vedere al istoricului, scopurilor, activităților, dimensiunilor;
 • Elaborarea unui profil dezirabil pentru membrii echipei;
 • Evaluarea nivelului spiritului de echipă al participanților la procesul de selecție, în cazul noilor veniți;
 • Stabilirea compatibilității membrilor potențiali cu membrii existenți;
 • Stabilirea profilelor comunicaționale ale membrilor grupului;
 • Analiza statutelor și rolurilor formale ale membrilor grupului;
 • Analiza relațiilor formale din grup;
 • Identificarea statutelor și rolurilor informale ale membrilor grupului;
 • Analiza relațiilor informale din grup;
 • Analiza climatului psihisocial și a situațiilor conflictuale;
 • Stabilirea gradului de coeziune a grupului și identificarea tendințelor de subgupare;
 • Elaborarea și implementarea planului de măsuri pentru formarea/optimizarea echipei;
 • Training personalizat cu membrii grupului;
 • Stabilirea obiectivelor individuale cu privire la optimizarea comportamentului de echipă pentru fiecare membru al grupului;
 • Training personalizat cu liderul formal al echipei;
 • Stabilirea obiectivelor pentru liderul formal cu privire la menținerea și dezvoltarea echipei;
 • Suport asigurat fiecărui membru pentru realizarea obiectivelor;
 • Supervizarea evoluției echipei pe o perioadă determinată;
 • Plan de măsuri pentru menținerea și dezvoltarea echipei pe termen lung.

Prin programul ECHIPA PERFECTĂ asigurăm nu numai formarea/optimizarea echipei ci și formarea conducătorului acestuia din punct de vedere al cunoștințelor și abilităților care îi sunt necesare pentru a menține și dezvolta echipa, fiind suficient doar un suport punctual din partea noastră, în situații deosebite.


Dacă aveți nevoie de o echipă noi vă ajutăm să aveți ECHIPA PERFECTĂ.

Solicită acum o ofertă